✔ op werkdagen voor 11 uur besteld, morgen in huis
gratis verzending vanaf €47,50
elke wijn per fles te bestellen
✔ avond- & weekendleveringen mogelijk

DUURZAAMHEID IN DE WIJNSECTOR VAN OOSTENRIJK

Een overzicht van de verschillende systemen van duurzame wijnbouw in Oostenrijk


Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema in de landbouw. En de wijnbouw is een extreem geconcentreerde en zeer gerichte vorm van landbouw, omdat het gaat om de zorgvuldige toepassing van stoffen die zijn bedoeld voor de bescherming en verzorging van planten, samen met meststoffen in zeer verschillende vormen - om nog maar te zwijgen van het gebruik van vele machines en de energie consumeren, evenals veel water nodig hebben. Om aan de doelstellingen van duurzame wijnbouw te voldoen, moeten de hulpbronnen zo veel mogelijk worden behouden en moet de productie plaatsvinden met een zo laag mogelijke uitstoot. En door duurzame wijnbouw vanuit een holistisch perspectief te bekijken, breidt de reikwijdte zich uit naar de productieketen, de distributieketen en tenslotte ook de consument.


HISTORIE

Na de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de jaren zeventig bleef er een achterstand in de vraag naar voedingsmiddelen. In deze periode onderging de mechanisatie een aanzienlijke ontwikkeling, evenals het gebruik van nieuwe behandelingen die bedoeld waren om planten te beschermen tegen ziekten en plagen. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een toename van de productie en aan het veiligstellen van de aanvoer. Met name op het gebied van kunstmest moest in een grote opgebouwde behoefte worden voorzien.


Aan de andere kant werden in deze tijd fouten gemaakt in het overmatig gebruik van technologie en chemicaliën, samen met de bijbehorende onwetendheid over de effecten die ze zouden hebben. Pas geleidelijk - in de loop van een algemene bewustwording op het gebied van ecologie - ontwikkelde zich een tegengestelde trend door de implementatie van praktische, milieuvriendelijke productiemethoden, zoals duurzame landbouw, biologische landbouw en biodynamische landbouw.


Productiemiddelen die sterk gericht zijn op duurzaamheid, vestigen zich geleidelijk in grotere mate in onze wijngaarden, ook al maken deze methoden een voortdurende ontwikkeling door. 14% van het totale wijnbouwareaal in Oostenrijk wordt al biologisch geteeld; hiermee speelt Oostenrijk een leidende rol op het wereldtoneel. Nog eens 9% van het wijnbouwareaal is gecertificeerd als duurzaam, terwijl de resterende 77% voornamelijk wordt verbouwd volgens de voorschriften van de geïntegreerde wijnbouw.


DUURZAME LANDBOUW

'Duurzaam' verwijst naar een procedure waarop alle economisch, ecologisch en toxicologisch duurzame methoden worden toegepast om de omvang van de schade tot een minimum te beperken en onder de economische schadedrempel. Het is een methode om te werken aan de winstgevende productie van kwalitatief hoogwaardige druiven, wijn en andere druivenproducten. Bescherming van de menselijke gezondheid en instandhouding van de basis voor productie en het milieu staan ​​voorop bij de duurzame wijnbouw. Via het algemene overzicht van de Agro-Ökosystem-Weingarten is rekening gehouden met alle teeltmiddelen. Driekwart van de Oostenrijkse wijngaarden wordt verbouwd volgens de principes van geïntegreerde productie.


Duurzame landbouw is een uitvloeisel van ‘duurzame gewasbescherming’. Het toenemende gebruik van pesticiden leidde in de jaren tachtig tot steeds grotere problemen. Bijwerkingen van pesticiden / herbiciden op de ecologie werden zorgvuldig onderzocht met wetenschappelijk exacte methodologie, en als resultaat geëvalueerd in termen van mogelijke schade aan nuttige organismen. Ecologisch schadelijke en potentieel schadelijke materialen en preparaten - inclusief die welke mogelijk schadelijk zijn voor de gebruiker die deze preparaten in de wijngaard verspreidt - waren beperkt in gebruik (boven een bepaalde toegestane hoeveelheid) of helemaal verboden. In de loop van het jaar wordt de grond - net als bij andere productiemethoden - beplant met groen of bedekt met ander organisch materiaal.BIOLOGISCHE LANDBOUW

De belangrijkste kenmerken van biologische landbouw zijn onder meer het verbod op het gebruik van gemakkelijk oplosbare minerale meststoffen en herbiciden; een bewuste teelt van de wijngaard, om op natuurlijke wijze de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem te bevorderen, en respect voor de natuurlijke cyclus ervan. Biologische wijnbouw verschilt van geïntegreerde productie doordat chemische / synthetische meststoffen op stikstofbasis, vrij oplosbare fosforhoudende meststoffen en chemische / synthetische pesticiden niet mogen worden gebruikt en er geen herbiciden mogen worden gebruikt bij het bodembeheer. Voor gewasbescherming verdient het de voorkeur om gewasverzorgingsbehandelingen en gewasversterkende behandelingen (Pflanzenstärkungsmittel1) toe te passen, maar er zijn ook gewasbeschermingsmiddelen die specifiek in de biologische wijnbouw zijn toegestaan. Hiervan hebben op koper en zwavel gebaseerde preparaten de grootste relevantie bij de bestrijding van peronospora en oidium.


De wijnproductie valt onder de Oostenrijkse wijnwet en de toepasselijke producten worden in de biologische regelgeving van de EU vermeld als toegestaan ​​voor de verwerking van biologisch geproduceerde druiven.


BIODYNAMISCHE LANDBOUW

Biodynamische wijnbouw zoals beoefend door een wijndomein is gebaseerd op de ideeën en filosofieën van Rudolph Steiner. Dit kan worden opgevat als een speciale vorm van de biologische productiemethode. Deze productiemethode komt tot uiting in een holistisch overzicht van de agrarische inrichting (mens, dier, plant) en gesloten kringlopen, door middel van soortenrijke vruchtwisseling en veeteelt; het is nogal moeilijk toe te passen in wijnproducerende landgoederen. Ter ondersteuning van de gewasversterkende behandelingen (Pflanzenstärkungsmitteln) die worden gebruikt in de biologische productie, worden aanvullende specifiek gerichte preparaten zoals hoornsilica en hoornmestpreparaten1 evenals verschillende plantenextracten geïntroduceerd.


Net als in de biologische wijnbouw zijn vrij oplosbare chemische / synthetische meststoffen en herbiciden verboden. Op basis van bodemanalyse mogen minerale meststoffen worden toegepast. De bodems moeten worden beplant met greencover en moeten regelmatig worden behandeld met organische mest (helaas is het verkrijgen van voldoende organische mest niet zo eenvoudig voor een wijndomein. Indien gekocht, moet deze worden geleverd door een biologisch-dynamische instelling.) Net als biologische plantages garanderen biodynamische plantages ook dat alle stoffen die op hun terrein worden gebruikt, vrij zijn van genetische manipulatie.